پیکربندی TCP/IP

 

اکثر شبکه ها از TCP/IP به عنوان پروتکلهاي پايه اي براي ارتباط شبکه استفاده ميکنند
علارقم استفاده شما از سيستم عاملي که استفاده ميکنيد , هميشه درست کردن تنظيمات TCP/IP احتياج به پيکربندي شدن به منظور ارتباط با ديگر سيستمها به عنوان شبکه دارد
پايه اي ترين اين تنظيمات در کارت اينترفيس شما ,IP address ,Subnet mas و شماره شبکه است.عموما اين تنظيمات بصورت اتوماتيک توسط سرور DHCP تنظيم ميشود
بهرحال زماني که پيکربندي دستي مورد نياز باشد احتياچ به دانستن اين تنظيمات است.اغلب تنها IP Address که مشخص کننده دستگاه شماست تنها احتياج شما به منظور قرار دادن ميباشد

اکثر شبکه ها از TCP/IP به عنوان پروتکلهاي پايه اي براي ارتباط شبکه استفاده ميکنند
علارقم استفاده شما از سيستم عاملي که استفاده ميکنيد , هميشه درست کردن تنظيمات TCP/IP احتياج به پيکربندي شدن به منظور ارتباط با ديگر سيستمها به عنوان شبکه دارد
پايه اي ترين اين تنظيمات در کارت اينترفيس شما ,IP address ,Subnet mas و شماره شبکه است.عموما اين تنظيمات بصورت اتوماتيک توسط سرور DHCP تنظيم ميشود
بهرحال زماني که پيکربندي دستي مورد نياز باشد احتياچ به دانستن اين تنظيمات است.اغلب تنها IP Address که مشخص کننده دستگاه شماست تنها احتياج شما به منظور قرار دادن ميباشد
اگر از DHCP ستفاده نمي کنيد احتياج به تعيين سرور DNS و default gateway که در بخش هاي ديگر بحث مي شود را داريد
نام هاي اتصا شبکه حاوي يک profix(پيشوند( مبتني بر نوع وسيله و يک شماره به وسيله مقصد خاص از نوع خودشان است.بطور مثال همه وسيله هاي ethernet حاوي پيشوند eth هستند
اينترفيس هاي شبکه متناوبا eth0,eth1,…. ناميده مي شوند.اولين کارت ethernet که شناخته شده است بنام eth0 و دومين eth1 تعيين شده است
به منظور فعال کردن اينترفيس از فرمان زير استفاده ميکنيم

[root@localhost /]#ifup ethX

 

براي از کار انداختن اينترفيس از فرمان

 

[root@localhost /]#ifdown ethX

 

 

به منظور پيکربندي شبکه بصورت گرافيکي از فرمان system-config-network در خط فرمان و يا system->Administrator->network در محيط گرافیکی استفاده ميکنيم
تمهيد پيکربندي شبکه در يک فايل متني زير قرار داده شده است

 

[root@localhost /]#cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx

 

از فرمان زیر برای دیدن IP address که به سیستم ما تعلق گرفته است استفاده میکنیم

[root@localhost /]#ifconfig

 

اگر بخواهیم ip address جدیدی به سیستم بدهیم از فرمان زیر استفاده میکنیم

[root@localhost /]#netconfig

 

نکته قابل توجه اینکه پس از قرار دادن ip جدید باید فرمان زیر را در جهت شروع مجدد سرویس شبکه اجرا کنیم

[root@localhost /]#service network restart

پ

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

آموزش ایجاد Self Signed Certificate و ساخت فایل نصب !

در این آموزش در مورد نحوه تهیه یک گواهینامه دیجیتال خود نشان (self-signed) و نحوه …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *