Monthly Archives: April 2013

سوالات عملی تکنسین عمومی شبکه(فنی و حرفه ای )

1-تنظیمات tcp/ip  سیستم خود را به 192.168.3.80  در آورید 2-صحیح بودن تنظیمات tcp/ip  سیستم خود مطمئن شوید 3-آدرس سخت افزاری سیستم خود را در آورید 4-با استفاده ازیک  فرمان ipسیستم خود را به صفر و دوباره ipجدید را به آن بدهید 5- آدرس سیستم بعد از خود را پیدا کنید …

Read More »

LAB عیب یابی RIP

attachment

در این سناریو دستورات کامل نوشته شده و جهت آموزش طراحی گریده است، اما سوالاتی در بین توضیحات قرار داده شخ که بر اساس مشاهدات به آنها پاسخ دهید. موفق باشید دانلود سناریو

Read More »