نمونه آزمون ها

نمونه سوالات فنی و حرفه ای و نمونه سوالات مربوط به آزمون های بین المللی Microsoft , Cisco , EX-Council قرار دارد

سوالات عملی تکنسین عمومی شبکه(فنی و حرفه ای )

1-تنظیمات tcp/ip  سیستم خود را به 192.168.3.80  در آورید 2-صحیح بودن تنظیمات tcp/ip  سیستم خود مطمئن شوید 3-آدرس سخت افزاری سیستم خود را در آورید 4-با استفاده ازیک  فرمان ipسیستم خود را به صفر و دوباره ipجدید را به آن بدهید 5- آدرس سیستم بعد از خود را پیدا کنید …

Read More »

دانلود برنامه Virtual Cert Exam

attachment

این برنامه برای طراحی  و برگزاری آزمون های شبیه سازی شده استفاده می شود، محیط این برنامه کاملاً مشابه آزمون های بین الملی Prometric , Pearson VUe  می باشد.  

Read More »

سوالات و پاسخ آزمون RIP دوره CCNA

  Question 1 Which statement about RIPng is true? A. RIPng allows for routes with up to 30 hops. B. RIPng is enabled on each interface separately. C. RIPng uses broadcasts to exchange routes. D. There can be only one RIPng process per router.   Answer: B Explanation RIPng is …

Read More »