نمونه آزمون ها

نمونه سوالات فنی و حرفه ای و نمونه سوالات مربوط به آزمون های بین المللی Microsoft , Cisco , EX-Council قرار دارد

سوالات عملی تکنسین عمومی شبکه(فنی و حرفه ای )

1-تنظیمات tcp/ip  سیستم خود را به 192.168.3.80  در آورید 2-صحیح بودن تنظیمات tcp/ip  سیستم خود مطمئن شوید 3-آدرس سخت افزاری سیستم خود را در آورید 4-با استفاده ازیک  فرمان ipسیستم خود را به صفر و دوباره ipجدید را به آن بدهید 5- آدرس سیستم بعد از خود را پیدا کنید …

Read More »