Monthly Archives: November 2013

طرز تهیه Image از ویندوز 7 با فرمت WIM با استفاده از ابزار Dism یا Imagex

مایکروسافت در سیستمهای عامل ویندوز Vista,2008,7 امکان تهیه Image را با استفاده از ابزارImagex موجود در Windows Automated Installation Kit در اختیار کاربر قرار میدهد. از این Image های File Based میتوان برای نصب ویندوز تحت شبکه Network Share و WDS و همچنین Recovery و Native VHD استفاده نمود. برای …

Read More »