انتقال سرویس Windows Server 2003 DHCP Server به Windows Server 2008 R2

 

اگر چنانچه مایلید که سرویس Windows Server 2003 DHCP Server را به Windows Server 2003 R2 انتقال دهید، کافیست طبق دستورالعمل زیر اقدام نمایید:

1. بر روی سرور مبدا، دستور زیر را اجرا کنید:

dhcp-1

 

فایل ایجاد شده در این مرحله را به سرور مقصد انتقال داده و آن را در ریشه درایو C کپی کنید.

2. بر روی سرور مقصد، نقش DHCP را نصب کنید (آموزش نحوه نصب سرویس DHCP در Windows Server 2008 R2 از حوصله این مقاله خارج است).

3. سرویس DHCP Server را در سرور مقصد غیر فعال نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-2

4. فایل dhcp.mdb، واقع در مسیر C:\Windows\System32\dhcp را حذف کنید. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-3

 

d4

5. سرویس DHCP Server را به اجرا درآورید. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-5

6. بر روی سرور مقصد، دستور زیر را اجرا کنید:

dhcp-6

7. سرویس DHCP Server را در سرور مقصد راه اندازی مجدد نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-7

 

8. در آخرین مرحله از عملیات انتقال، در صورت نیاز، سرویس DHCP Server را Authorize نمایید. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-8

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر، اینجا و اینجا را کلیک کنید.

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

Creating Outlook Profiles for RemoteApps

Recently I have been involved in a project to roll out Microsoft RemoteApps, so users …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *