CSVDE , LDIFDE ابزارهای مهم Active Directory

 

بد نیست با دو دستور LDIFDE و CSVDE که عملیات اکسپورت گرفتن و ایمپورت کردن از اکتیودایرکتوری رو دارند آشنا بشیم ::

امَا پیشنهاد میکنم بعد از مطالعه این مقاله از خود مایکروسافت کمک بگیرید و مقاله کامل تر رو در آدرسهای زیر مشاهده کنید.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727091.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732101(WS.10).aspx

CSVDE

ابتدایی ترین ابزار برای Import و Export کردن اطلاعات از اکتیو دایرکتوری CSVDE است. بزرگ ترین مزیت CSVDE آن است که فایل خروجی آن می تواند در برنامه های SpreedSheet همانند Microsoft Excel باز شوند.

موضوع قابل توجه آن است که CSVDE به عنوان یک ابزار Backup تلقی نمی شود. فایل خروجی CSVDE بر اساس CSV یا Comma Seprated Value است.
CSVDE به کلمه های عبور کاری ندارد و بنابراین نمی توان با استفاده از آن Password ها را Export کرد. CSVDE ها محدودیت های قابل توجهی دارند و نمی توانند برای ویرایش اطلاعات به کار گرفته شوند.

ممکن است فایل CSV از Microsoft Exchange Server ابتدا Export شود و AD DS یا AD LDS لازم باشد Import شود.
این سناریوی متداول در سازمان هایی است که Exchange Server استفاده می کردند و برای امنیت بیشتر قصد دارند از AD DS نیز استفاده کنند. همچنین ممکن است در ملحق شدن شرکت ها به هم از این سناریو استفاده شود.

با توجه به آنکه ساختار دایرکتوری Exchange با Active Directory یکسان نیست، لازم است نام Header برخی ستون ها تغییر کند. به عنوان مثال لازم است Display Name به displayName و obj-class به objectClass تغییر کند. برای استفاده از فرمان Command Prompt را با سطح دسترسی مناسب باز کنید.

به عنوان مثال با یک اکانت عضو گروه Domain Admins در جستجوی منوی استارت تایپ کنید CMD و سپس Run As Administrator را از منوی right click روی آن بزنید. فرم کلی دستور به صورت زیر است:

Csvde [-i] [-f ] [-s ] [-c ] [-v] [-j ] [-t ] [-d ] [-r ] [-p ] [-o ] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a { | *}] [-b { | *}]

سوییچ عملکرد i به صورت پیش فرض دستور در Export Mode کار می کند. این سوییچ تعیین کننده Import Mode است. برای Export Mode نباید این سوییچ استفاده شود. F تعیین نام فایل. در هر دو Mode s تعیین دامین کنترلر C جایگزین کردن تمام عبارت مشخص شده در رشته دوم به جای رشته اول. زمانی کاربرد دارد که از یک اطلاعات از یک دامین به یک دامین جدید Import می شوند و لازم است DN ها تغییر کند. j تعیین محل قرار گیری Log File به صورت پیش فرض در مسیر مورد اشاره است. U تعیین استفاده از uni Code T تعیین پورت LDAP به صورت پیش فرض ۳۸۹ است و پورت GC به صورت پیش فرض ۳۲۶۸ است. r یک فیلتر LDAP برای Export اطلاعات می سازد. d یک فیلتر بر اساس DN برای Export اطلاعات می سازد. l لیستی از ویژگی های که در Export درج می شود را تعیین می کند. o حذف کردن برخی از ویژگی ها. زمانی کاربرد دارد که از AD DS به دایرکتوری دیگری انتقال صورت می گیرد.

مثال ۱: محتوای یک فایل CSV

objectClass,dn,givenName,sn,samAccountName,Descrip tion
user,distinguishedName,1stUserFirstName,1stUserSur name,FirstUserLogonName,Manager
user,distinguishedName,2ndUserFirstName,2ndUserSur name,SecondUserLogonName,President

مثال۲: استفاده از سوییچ r برای Export کردن تمام کاربرانی که نام خانوادگی مشخصی دارند.

csvde -r (&(objectClass=User)(sn=Surname))

مثال ۳: استفاده از سوییچ d برای Export کردن تمام اشیاء یک OU

csvde -d “ou=marketing,dc=contoso,dc=com” -f marketingobjects.csv

مثال ۴: استفاده از سوییچ i برای Import کردن اطلاعات

csvde -i -f input.csv

توجه: از آنجایی که CSVDE از Password ها پشتیبانی نمی کند مقدار پیش فرض userAccountControl را در فایل CSV می توان به ۵۱۴ ویرایش کرد تا اکانت کاربری Disable باشد. همچنین برخی از مدیران حتی در شرایطی که تمام اشیاء لازم باشد Import شود، عمل Export را برای اشیاء مختلف جدا انجام می دهند و ادعا می کنند که مدیریت ساده تر است.

LDIFDE

مشابه CSVDE این دستور نیز برای import و export اطلاعات به کار می رود.
LDIFDE محدودیت های کمتری نسبت به CSVDE دارد اما توسط تعداد کمی از نرم افزار های پشتیبانی می شود. این دستور خروجی فایلی بر اساس LDIF یا LDAP Data Exchange Format دارد.

بر خلاف CSVDE این فایل نمی تواند در Excel باز شود اما در Text Editor های قابلیت باز شدن دارد. بزرگترین مزیت آن نسبت به CSVDE آن است که می توان با استفاده از آن یک شیئ را ویرایش و یا حتی پاک کرد.
البته امکان تغییر در عضویت گروه ها وجود ندارد. همانند CSVDE ، این دستور نیز با Password ها کاری ندارد. بنابراین نمی توان Password ها را با آن Export کرد. از LDIFDE برای گسترش Schema نیز می توان استفاده کرد. فرمت کلی دستور کاملا مشابه CSVDE است و سوییچ های یکسانی دارد.

Ldifde [-i] [-f ] [-s ] [-c ] [-v] [-j ] [-t ] [-d ] [-r ] [-p ] [-l ] [-o ] [-g] [-m] [-n] [-k] [-a ] [-b ] [-?]

زمانی که از LDIFDE برای ویرایش، حذف یا افزودن یک شیء استفاده می شود باید مقدار ChangeType در فایل LDIF ویرایش یابد. مقادیر add , modify و delete مقادیری هستند که این attribute ممکن است دریافت کند. به مثال زیر توجه کنید:

مثال ۵: تعیین مقدار ChangeType

DN: CN=SampleUser,DC=DomainName
changetype: add
CN: SampleUser
description: DescriptionOfFile
objectClass: User
sAMAccountName: SampleUser

مثال ۶: خروجی فقط DN ، CN ، نام و شماره تلفن در یک DN معین شده.

Ldifde -d dc=fabrikam,dc=com -r (objectClass=User) -l distinguishedname,cn,givenname,sn,telephone

مثال ۷: حذف کردن تاریخ ساخت و GUID شیئ از فایل

Ldifde -d dc=fabrikam,dc=com -r (objectClass=User) -o whenCreated,objectGUID

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

Creating Outlook Profiles for RemoteApps

Recently I have been involved in a project to roll out Microsoft RemoteApps, so users …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *