سيستم فايل Linux

فايل ها و دايرکتوريها در يک ساختار تک پايه اي درخت وارونه شده همراه با ديسکهاي فيزيکي مجزا از قبيل فلاپي ديسکت ,CD ROM هاو hard disk ها و سازماندهي شده اند
اساس ساختار درخت وارونه شده root يا همان / ناميده ميشود
يک forwar slash(/) عناصريک نام مسير را از هم جدا مي کند بعنوان مثال

/usr/bin/x11/x

نام ها در سلسله فايل لينوکس حساس به حروف کوچک و بزرگ هستند
هر shell و پردازش در سيستم يک دايرکتوري جاري يا در حال کار دارد
فايب ها و دايرکتوريهايي که با نام يک .(نقطه)شروع شوند مخفي هستند و بصورت پيش فرض در ليستهاي نام فايل نمايش داده نميشوند

شاخه های سیستم فایل لینوکس
سیتسم فایل لینوکس ساختاری است که تمامی اطلاعات موجود بر روی کامپیوتر آنجا ذخیره میشود
فایلها در داخل سلسله مراتبی از دایرکتوریها سازماندهی میشوند.هر دایرکتوری میتواند شامل فایلها بعلاوه سایر دایرکتوریها باشد
اگر فایلها و دایرکتوریهای موجود در لینوکس را ترسیم کنید به یک درخت معکوس بنظر میرسد.در بالای دایرکتوری root قرار دارد که بوسیله / نشان داده میشود و در زیر این دایرکتوری , دایرکتوریها ی عادی موجود در سیستم لینوکس قرار دارند
هر یک از این دایرکتوریها بعلاوه دایرکتوریهای اضافه شده به root میتوانند شامل زیر دایرکتوریها باشند
حال به توصیف و عملکرد این دایرکتوریها میپردازیم

bin
binary شامل دستورات سیستم عامل که توسط تمامی کاربران و root قابل اجرا است میباشد

boot

فایلهای راه انداز لینوکس را شامل میشود

dev
device شامل اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد

etc
شامل فایلهای پیکربندی می باشد

home
شامل دایرکتوریهای تخصیص داده شده به هر کاربر با یک حساب login میباشد

lib
library محل قرارگیری فایلهای کتابخانه ای برنامه ها میباشد

mnt
mount حاوی اطلاعات cdrom , flopy میباشد

proc
اطلاعات مربوط به CPU را در بر دارد

root
دایرکتوری خانگی کاربر ریشه و یا همان root را نشان میدهد

sbin
شامل دستوراتی که توسط root قابل اجراست میباشد

tmp
temporary شامل فایلهای موقتی بکاررفته بوسیله برنامه ها میباشد

usr
اطلاعات دایرکتوری share را دربردارد

var
varies فایلهای log و printer در این شاخه قرار دارد

نام هاي فايل و دايرکتوري
بصورت پيشفرض:
نام ها تا سقف 255 کاراکتر است
همه کارکترها قابل قبول هستند بجز /
نام ها به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند مثل MAIL,Mail,mail
براي دست يابي به فايلي که نام آن همراه با کاراکترهاي مخصوصي باشد بايد نام فايل را در علامت نقل قول () قرار دهيم به عنوان مثال

#ls -l “file name with spaces.txt”

نام هاي مسير کامل و وابسته
موقعيت يک فايل يا دارکتوري توسط مسير کامل و يا وابسته تعيين شده است

يک نام مسير کامل با يک / (slash) شروع ميشود.حاوي نام هر دايرکتوري بايد به ترتيب از سيتم فايل root تا رسيدن به نام عنوان عبور کند.بعنوان مثال

/usr/share/doc/HTML/index.html

 

فايل index.html در يک دايرکتوري بنام HTML قرار گرفته شده است که در دايرکتوري بنام doc که در دايرکتوري share که در دايرکتوري usr که در دايرکتوري root(/) قرار داده شده است مراجعه کرده است

نام هاي مسير وابسته با يک / شروع نميشوند.حاوي نام هر دايرکتوري که به آن وابسته شده است از طريق دايرکتوري جاري است
اولين اجزاي از نام فايل بايد در دايرکتوري جاري (current directory) وجود داشته باشد.بعنوان مثال
/usr/share/doc/HTML/index.html
نام مسير وابسته index.html در دايرکتوري جاري /usr/share/doc/HTML است و يا نام مسير وابسته HTML/index.html در دايرکتوري جاري /usr/share/doc/ است

Current Working Directory
Current Working Directory همان دایرکتوری که در حال کار کردن در آن هستید .زمانی که فرمان pwd که به معنی present working directory است را در خط فرمان اجرا کنید مسیر کامل دایرکتوری نمایش داده خواهد شد

#pwd
/usr/local/games

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

آموزش ایجاد Self Signed Certificate و ساخت فایل نصب !

در این آموزش در مورد نحوه تهیه یک گواهینامه دیجیتال خود نشان (self-signed) و نحوه …