عقب گرد در فرامین سیسکو

 

يکی از اشکالاتی که به IOS وارد است؛ نوع مديريت Configuration آن است.

بطور مثال برای تنظيم روتر شما بايستی هر دستور را به صورت خط به خط وارد کنيد در حاليکه به محض ورود دستور؛ عملکرد آن در حافظه فعال ميشود.

تنظيم خط به خط مشکلات عديده ای دارد در Juniper اين مشکل توسط commit (اين مدل / دستور در ابتدا توسط Nortel ارائه شد.) حل شده، يعنی برای اين که شما JUNOS را تغيير دهيد، ابتدا تنظيم ميکنيد سپس تغييرات را commit ميکنيد تا در سيستم فعال شوند اگر دوست نداشتيد با rollback تغييرات را cancel ميکنيد.

سيسکو از IOS123-7T دستور config replace را ارائه کرده.

قبلا اگر copy startup running-config ميکرديم، تنظيمات از NVRAM به running-config کپی ميشد اما همانطور که ميدانيم هميشه کپی در memory بصورت merge انجام ميشود و برای ما دستور فوق نقش واقعی خود را ايفا نميکرد؛ يعنی اگر دستور shutdown در يک interface هم اکنون زده شده وقتی از startup-config تنظيم روی running کپی شود بدليل عدم وجود no shutdown در nvram و merge شدن تنظيم در RAM؛ بسياری از دستور ها (بويژه دستورهای default که در config نوشته نميشوند) کار نخواهند کرد و interface کماکان shutdown خواهد ماند.

حال دستور config replace آمده تا مشکلات ما را با replace کردن تمام محتويات running-config حل کند.

 configure replace nvram:startup-config

مي توان از هر منبعی نظير:

NVRAM

FLASH-Memory

TFTP

FTP

HTTP

برای فراخواندن config و replace کردن آن در حافظه استفاده کنيم:

 
 configure replace tftp://192.168.1.1/config7602a.cfg  This will apply all necessary additions and deletions to replace the current running configuration with the contents of the specified configuration file, which is assumed to be a complete configuration, not a partial configuration. Enter Y if you are sure you want to proceed. ? [no]: y *Aug 09 12:06:50.189: Rollback:Acquired Configuration lock. Total number of passes: 1 Rollback Done

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write با استفاده از EEMدر سیسکو که …