نمونه سوالاتی برای تمرین Subnetting

 1) What is the first valid host on the sub network that the node 192.168.43.93 255.255.255.128 belongs to?

2) What is the last valid host on the sub network 10.5.176.0/20?

3) Which subnet does host 172.23.222.71 255.255.248.0 belongs to?

4) What is the last valid host on the sub network 172.23.200.0 255.255.252.0?

5) How many subnets and hosts per subnet can you get from the network 172.18.0.0 255.255.248.0?

6) Which subnet does host 172.27.105.224 255.255.254.0 belongs to?

7) Which subnet does host 172.16.138.199 255.255.255.192 belongs to?

8) You are designing a subnet mask for the 172.23.0.0 network. You want 2400 subnets with up to 7 hosts on each subnet. What subnet mask should you use?

9) What valid host range is the IP address 172.19.115.190 255.255.255.128 a part of?

10) Which subnet does host 10.255.73.29/20 belongs to?

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write با استفاده از EEMدر سیسکو که …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *