تعیین مقدار استفاده یک پورت و یا پروتکل بر روی یک اینترفیس در روتر سیسکو

در ابتدا از NBAR برای تعریف پروتکل و پورتی که نیاز به تعریف های پهنای باند از آن داریم استفاده میکنیم ، این نمونه تعریف پروتکل شما را قادر میکند تا به هر شکلی که میخواهید پکتها را بر اساس پورت و پروتکل حتی تا لایه 7 بررسی و برای سیستم مشخص کنیم و محدودیت های مورد نیاز را بر اساس آن تعریف نماییم.
به صورت پیش فرض حدود 100 نمونه از این پالیسی های از قبل تعریف شده در NBAR وجود دارد که به آنها PDLM میگوییم و شامل بسیاری از پروتکل های مورد استفاده ما میباشد .
حال در صورتی که بخواهیم پهنای باند 50 درصدی را به پروتکل HTTP بر روی پورت 80 بدهیم میتوانیم به شکل زیر عمل کنیم.
در ابتدا به صورت زیر پروتکل و پورت را تعریف مینماییم :

 
Router(config)# ip nbar port-map http tcp 80

سپس یک class-map با اسم دلخواه web-traffic میسازیم و در آن پروتکل مورد نظر را انتخاب میکنیم .

 
Router(config)# class-map web-traffic  Router(config-cmap)# match protocol http

سپس یک policy-map تعریف میکنیم که درون آن class-map مورد نظر و پهنای باند مورد نظر برای آن را انتخاب میکنیم .

 
Router(config)# policy-map web  Router(config-pmap)# classol web-traffic Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50 

البته میتوانستیم به جای تعیین درصد استفاده از موارد {bandwidth-kbps | remaining percent percentage | percent percentage} استفاده کنیم . حال این پالیسی را میتوانید بر روی اینترفیس مورد نظر با دستور زیر اعمال نمایید.

 
Router(config-if)# service-policy output web

به همین سادگی شما میتوانید مقدار استفاده را بر روی اینترفیس های خود مشخص و محدود نمایید.

About Mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 ​PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS Azure Security Engineer Associate MCITP: Enterprise Administrator CCNA, CCNP (R&S , Security) ISO/IEC 27001 Lead Auditor CHFI v10 ECIH v2

Check Also

تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write

برای تهیه backupبه ازای هر بار اجرای دستوری write با استفاده از EEMدر سیسکو که …