حذف کردن یک DC

 

با استفاده از دستور DCPromo.exe می توانید یک DC را حذف کنید. زمانی که DC در وضعیت نرمال به شبکه متصل است و آن را حذف می کنید، Meta-Data های خود را از روی Directory حذف می کند و یا به عبارت دیگر، در دایرکتوری اثر قابل توجهی بر جای نمی گذرد. می توانید از یک Answer File نیز برای حذف DC استفاده کنید:

[DCINSTALL]UserName=DOMAIN\username (in Administrators group of the domain)
UserDomain=FQDN of user specified by UserName
Password=password for user specified by UserName
AdministratorPassword=password will be assigned to local Administrator
RemoveApplicationPartitions=yes
RemoveDNSDelegation=yes
DNSDelegationUserName=DOMAIN\username with permissions to remove DNS delegation
DNSDelegationPassword=password for the account

و مشابه قبل دستور DCPromo را با سوییچ unattended وارد کنید. همچنین از سوییچ UninstallBinaries برای استفاده می شود. به عنوان مثال:

dcpromo /uninstallbinaries /unattend:"c:\rodcanswer.txt"

اگر DC در زمانی باید حذف شود که به Domain متصل نیست از dcpromo /forceremoval می توان استفاده کرد. به این عملیات در اصطلاح demotion هم گفته می شود. لازم است هشدار های متفاوتی که توسط Wizard اعلام می شود را به دقت مطالعه کنید و آن ها را قبول کنید. از سوییچ demotefsmo:yes برای رد کردن هشدار ها می توانید استفاده کنید، هرچند اکیدا توصیه نمی گردد.

از آنجایی که demotion به صورت Force انجام شده، metadata هایی که به صورت خودکار حذف می شدند، هنوز در دایرکتوری وجود دارند و لازم است به صورت دستی در پروسه ای که به آن اصطلاحا Clean Up می گوییم انجام گردد.

تذکر: پیش از عملیات Clean Up لازم است اطمینان حاصل شوم که Replication به صورت درستی صورت گرفته. انجام این عملیات می تواند مشکلات جبران ناپذیری ایجاد کند.

تدکر: پیش از Demotion توجه داشته باشید که DC تنها GC نیست و همچنین هیچ Operation Master role را به عهده ندارد.

در انجام عملیات توسط DCPromo اطلاعاتی از روی شیئ NTDS Setting که در کنسول Active Directory Sites and Services به عنوان فرزند server است حذف می گردد. Attribute های این شیئ شامل اطلاعاتی می شود که معین می کند DC با Replication Partner های خود چگونه در ارتباط است، آیا DC یک GCنیز هست و… . در Windows Server 2008 + با استفاده از حذف کردن شیئ سرور در Active Directory Users and Computers می توان Meta Data های باقی مانده را حذف کرد.

dc remove

همچنین روی خط فرمان با استفاده از ابزار Ntdsutil می توانید عملیات Clean Up را انجام دهید:

۱) در خط فرمان وارد کنید Ntdsutil

2) در Ntdsutil Prompt وارد کنید metadata cleanup

3) سپس در metadata cleanup prompt وارد کنید:

remove selected server <ServerName> یا
remove selected server <ServerName1> on <ServerName2> *

4) در این مرحله عملیات حذف را تایید می کنید. اگر خطایی در انجام حذف دریافت کردید، احتمالا به این معنی است که Object پیش تر حذف شده است.

۵) با وارد کردن quit خارج شوید و سپس می توانید حذف شدن صحیح را مورد بررسی قرار دهید.

* اگر یک Replication Partnet برای عملیات در نظر گرفته شده باشد.

About mahyar

OrcID: 0000-0001-8875-3362 PhD Candidate (National Academy of Sciences of Ukraine - Institute for Telecommunications and Global Information) MCP - MCSA - MCSE - MCTS MCITP: Enterprise AdministratorCCNA, CCNP (R&S , Security)ISO/IEC 27001 Lead Auditor

Check Also

آشنایی با Windows Azure Active Directory

Windows Azure Active Directory سرویسی است که خدمات Identity and access یا به اختصار IDA …